Yhteystiedot

PAMin yhteystiedot

020 774 002 vaihde

020 774 2000 jäsenyysneuvonta

020 690 211 työttömyysturvaneuvonta

020 774 2020 työsuhdeneuvonta

pam@pam.fi

http://www.pam.fi

 


Osastomme yhteystiedot

osasto614@gmail.com

Puheenjohtaja

Miki Nieminen

miki.nieminen@multiprint.fi
0400 491 898

Varapuheenjohtaja

Marjo Blomqvist

blomqvist.marjo@gmail.com
050 913 4515

Sihteeri

Tiina Henriksson

tiinamhenriksson@gmail.com
040 5724513

Rahastonhoitaja

Jarno Orell

jarno.orell@gmail.com
041 549 3649

 

Johtokunnan jäsenet:

Sonja Järvinen
Arja Hagstén
Tapani Kivelä

Johtokunnan varajäsenet:

Kirsi Sirkama
Nina Soini
Harri Leino

   

 

PAM Osasto 614